Gå till:

Vattnet – en viktig produktionsfaktor

Foto: Mats Hannerz
I artikeln beskrivs vattnets betydelse vid plantproduktion och vilka egenskaper som avgör vattnets lämplighet.

Det vatten som används i odlingen kan ha olika egenskaper beroende på dess ursprung och eventuella tillsatser. I en artikel i serien Plantnytt diskuteras de mätbara faktorer som avgör om ett vatten är lämpligt för plantproduktion och vad de olika begreppen betyder i praktisk odling. De egenskaper som diskuteras är: specifik ledningsförmåga (ledningstal), pH, alkalinitet, hårdhet, syrgashalt, syreförbrukning och permanganatförbrukning, lösta oorganiska ämnen (kväve, fosfor, kalium, kalcium, magnesium, svavel, natrium, klorid, järn, mangan, bor, zink, koppar, molybden och aluminium). I artikel beskrivs bör- och maxvärden för de olika faktorerna.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 3-1988    Publicerad 1988-08-08 12:09
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Claes Bohlin

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.