Gå till:

Rotaktivitet hos våra vanligaste odlingssystem

Plantorna kvalitetstestades och planterades ut i fältförsök.
Foto: Sigge Falk
Rottillväxtkapacitet (RGC) är en bra indikator på plantornas vitalitet och har visat ett starkt samband med överlevnaden i fält.

I ett samnordiskt projekt undersöktes bland annat hur RGC-metoden (Root Growth Capacity, rottillväxtkapacitet) kan användas för att förutsäga plantornas tillväxt och överlevnad i fält. En artikel i serien Plantnytt beskriver de värden från ett RGC-test som uppmättes med ett stort urval av plantor odlade i olika plantodlingskassetter. Efter RGC-testet planterades plantorna ut i fält. Partier med låga värden i RGC-testet hade också lägst överlevnad och diametertillväxt. Däremot var RGC-värdena mindre tillförlitliga för att förutsäga höjdtillväxten. Studien ger inte heller underlag för att förutsäga hur högt RGC-värde som krävs för god överlevnad.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 6-1988    Publicerad 1988-08-08 12:20
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Cristina Ericson

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.