Gå till:

Sticklingsförökning av gran – barrotssticklingar

Färdiga barrotssticklingar
Foto: Institutet för skogsförbättring
Artikeln beskriver arbetsgången vid produktion av barrotssticklingar av gran.

Generationstidens längd är ett problem vid skogligt förädlingsarbete. Genom vegetativ förökning med sticklingar kan man snabbare tillgodogöra sig en urvalsvinst. Det finns två sätt att utnyttja urvalsvinsten med gransticklingar. Dels genom bulkförökning (massförökning) av bra fröplantor, dels genom att arbeta med ett urval bland enskilda kloner. I en artikel i serien Plantnytt beskrivs hur sticklingförökning går till på Skogsstyrelsens plantskola i Kolleberga. Artikeln går igenom moderplantans egenskaper, klippning, stickning och förhållandena under rotningen. På Kolleberga hade vid artikelns skrivning några hundra tusen plantor producerats, men man räknade med en kraftig ökning.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 3-1987    Publicerad 1987-08-07 15:43
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Claes Olsson

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.