Gå till:

Skadesvampar i plantskolor – gråmögelsvampen (Botrytis cinerea) och Siroccoccus strobilinus

Gråmögel (vänster) och Siroccoccus (höger).
Foto: Mats Strand
Gråmögel och Sirococcus orsakar svåra skador i skogsplantskolor. Svamparna måste bekämpas på olika sätt.

I en artikel i serien Plantnytt beskrivs biologin, spridningssättet och lämpliga motåtgärder för svamparna gråmögel (Botrytis cinerea) och Sirococcus strobilinus. Gråmögelsvampen är en av de vanligaste svampsjukdomarna i skogsplantskolor, och den uppträder både på friland och i växthus. I växthus kan skadorna undvikas eller begränsas genom att man sänker luftfuktigheten, tar bort döda och sjuka plantor och undviker täta plantförband och ljusbrist. Om angrepp redan har konstaterats kan plantorna bekämpas med kemiska preparat. Sirococcus strobilinus orsakar skottdöd på unga barrträdsplantor. Man finner den främst i täckrotsplanteringar med contorta och gran. Tallen angrips däremot sällan. I växthus kan skadorna minska eller förhindras genom sänkt luftfuktighet, mindre vattning och god ventilation. Höjd temperatur och ökad belysning kan också bidra till mindre angrepp. Pågående angrepp bekämpas med kemikalier. För båda svamparna är det viktigt att kunna fastställa skadeorsak tidigt. Svamparna kan förväxlas med varandra men skiljer sig något i fruktkropparnas utseende.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 1-1987    Publicerad 1987-08-07 15:38
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Liselotte Beyer-Ericsson

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.