Gå till:

Produktion av ädellövplantor

Ekplantor
Foto: Mats Hannerz
I artikeln beskrivs fröbehandling och plantproduktion av samtliga trädslag som omfattas av ädellövskogslagen.

Ädellövskogslagen avlöste 1984 den tidigare bokskogslagen, och det fanns en förväntan på att efterfrågan skulle öka på ädellövplantor. I denna artikel i serien Plantnytt går författaren igenom samtliga de trädslag som omfattas av lagen: lönn, avenbok, bok, ask, fågelbär, ek, lind och alm. För varje trädslag beskrivs fröhantering och plantproduktion.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 2-1987    Publicerad 1987-08-07 15:40
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Marianne Skou

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.