Gå till:

Inverkan av koldioxid, näring och temperatur på knoppbildning hos gran

Granknoppar med knoppfjäll (vänster) och barranlag (höger).
Foto: Jonas Palm
Antalet barranlag i knoppen påverkas främst av temperaturen vid tidpunkten för knoppanläggning. Det visar en studie av granknoppar.

Granens knoppar innehåller de barranlag som bidrar till nästa års förutbestämda tillväxt. I en studie presenterad i serien Plantnytt undersöktes hur bildningen av barranlag, plantans tillväxt och härdighet påverkas av faktorer som koldioxid, näring och temperatur. Produktionen av barranlag gynnades av god näringstillgång men framför allt av hög dagtemperatur och stor skillnad mellan dag- och nattemperaturer. Däremot hade koldioxidkoncentrationen ingen betydelse. Plantornas rottillväxt gynnades däremot av högre koldioxidhalt. Härdigheten gynnades av sänkt nattemperatur, och härdigheten försämrades om plantorna lidit brist på näring under knoppbildningen.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 5-1987    Publicerad 1987-08-08 11:58
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Erik Troeng

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.