Gå till:

RGC-metoden – ett hjälpmedel för att upptäcka rotskador

Efter RGC-odling
Foto: Jonas Palm
RGC, Root Growth Capacity,(rottillväxtkapacitet), är ett mått på plantornas vitalitet. Metoden kan användas för att identifiera rotskador.

Rotskador av exempelvis frost kan vara svåra att se med blotta ögat. Rotskador kan uppstå vid inpackning i fryslager om plantorna är otillräckligt härdade, eller vid lagring på friland under vintern. Plantor med svåra rotskador ska inte planteras ut i fält. Med RGC-metoden (Root growth capacity) kan rotskadorna upptäckas i tid. Metoden går ut på att odla plantorna i kassetter som fylls med lika delar sand och torv. Substratet hålls samman av en plastfolie som är perforerat i botten där rötterna kan växa ut. Efter odlingen dras substratet upp och de nybildade rötterna klipps av, mäts och vägs. Den producerade rotmängden ger då ett mått på hur vitalt rotsystemet är. Testperioden är vanligtvis tre veckor.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 5-1986    Publicerad 1986-08-07 15:28
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Anders Mattsson

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.