Gå till:

Plantörens arbetssätt – en nyckelfråga

Foto: Sigge Falk
Dålig överlevnad i planteringar kan bero på faktorer. En kan vara plantörens arbetssätt. Expertplantering visade sig öka överlevnaden.

I en studie jämfördes överlevnaden hos plantor efter ”normal plantering” och en noggrann ”expertplantering”. Expertplanteringen innebar att plantan sattes: 1/ högt i förhållande till sin omgivning, 2/ i mineraljord med minst 10 cm djup, 3/ med god tillgång till vatten och syre, 4/ på platser med liten uppfrysningsrisk. ”Normalplanteringen” utfördes av ordinarie plantörer. Expertplanterade plantor hade i vårplanteringar i genomsnitt 7 procentenheter högre överlevnad efter tre säsonger. I höstplanterade objekt var överlevnaden cirka 3 procentenheter högre. Expertplanteringen förbättrade också höjdtillväxten. Studien visar att bra utbildning av plantörerna kan betala sig genom ett bättre planteringsresultat.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 2-1986    Publicerad 1986-08-07 15:20
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.