Gå till:

Strandfräne - ett nytt besvärligt plantskoleogräs

Strandfräne, Rorippa sylvestris
Foto: Wikipedia commons
Artikeln beskriver strandfräne, Rorippa sylvestris, som har börjat bli ett problem i öppen jord på skogsplantskolor.

Den korsblommiga växten strandfräne (Rorippa sylvestris (L.) Besser) har börjat etablera sig i plantskolemiljön. Det finns flera fräne-arter men strandfräne är den som gett de största problemen. Arten är konkurrenskänslig men gynnas av de bara markytorna i plantskolan. Strandfräne sprider sig vegetativt med krypande sidorötter som kan täcka ett stort område. Den bildar rikligt med skott och kan bli nästan heltäckande där den får fäste. I denna artikel i serien Plantnytt beskrivs växtens biologi och de åtgärder plantskolorna kan vidta för att begränsa besvären. Det viktigaste är att förhindra att arten etablerar sig. Rotdelar kan lätt följa med jord hos plantor, och där är det viktigt att avlägsna rötterna innan plantorna används. Efter etablering är manuell rensning den lämpligaste åtgärden. Jordverkande herbicider har dålig verkan på strandfräne. Efter en plantomgång kan odlingsbäddarna läggas i träda och besprutas med Roundup.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 4-1985    Publicerad 1985-08-07 14:49
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Ulf Bärring

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.