Gå till:

Kemiska bekämpningsmedel i plantskolan – hur farligt är det?

Foto: Sigge Falk
Artikeln ger en översikt av vanliga kemiska preparat i skogsplantskolorna och deras hälsorisker.

Flera av de bekämpningsmedel som används i skogsplantskolorna kan framkalla genförändringar, cancer och fosterskador. Andra preparat är så dåligt undersökta att det inte går att uttala sig om deras hälsorisker. I denna artikel i serien Plantnytt listas förekommande bekämpningsmedel i plantskolorna med uppdelning på fungicider (svampdödande medel), insekticider (insektsdödande) och herbicider (ogräsmedel). För varje medel anges om de har kända effekter som slemhudsirritation, hudirritation, allergiframkallning, mutagena eller cancerogena effekter och om de är reproduktionsstörande.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 2-1985    Publicerad 1985-08-07 13:52
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Jan Hagberg

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.