Gå till:

Effekter av rotform och rotfördelning hos täckrotsplantor

Luftbeskuren planta till vänster, planta i plastbehållare till höger.
Foto: Jonas Palm
Rötternas fördelning på en täckrotsplanta skulle kunna påverka etableringen i fält. I artikeln redovisar ett försök med styrning av rötterna.

En planta med aktiva rotspetsar över hela substratytan har i teorin fördelar när den ska etableras i fält. På vattensjuka eller finjordsrika marker är det gynnsamt om rötter högre upp i behållaren kan utvecklas, medan rötter i botten har bäst utvecklingsmöjligheter om plantan hamnar i torr jord. Eventuella vinster med ett ”optimalt” rotsystem med aktiva rotspetsar jämnt fördelade testades i ett försök i Garpenberg. Olika behandlingar med mekanisk rotbeskärning, luftbeskärning och odling i plastbehållare jämfördes. Försöket gav dock inte några entydiga resultat mer än att de mekaniskt beskärda plantorna hade en lägre rot-/skottkvot. Det gick heller inte att se några tydliga effekter efter plantering i fält. Författarna drar slutsatsen att rotfördelningen spelar en mindre roll på de normala moränmarker där fältförsöken utfördes och studien skulle behöva upprepas på andra typer av marker.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 6-1985    Publicerad 1985-08-07 15:12
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Martin Lindell

Anders Lindström

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.