Gå till:

TTC-metoden, ett sätt att upptäcka rotskador

Vinterlagring på friland
Foto: Jonas Palm
TTC-metoden är ett sätt att kemiskt analysera vitaliteten hos biologiska vävnader. Den kan bland annat upptäcka frysskador hos plantrötter.

Frilandslagring av täckrotsplantor innebär alltid en risk för att rötterna ska skadas av låga temperaturer, särskilt om snötäcket är tunt. Frysskador på rötter syns inte direkt på ovanjordsdelen och det finns risk att skadade plantor levereras ut till plantering i fält. Det är därför viktigt att hitta metoder som kan mäta rötternas tillstånd. En sådan är TTC-metoden som är en kemisk metod där en bit vävnad från plantan placeras i en lösning med trifenyl-tetrasolium-klorid (TTC). Lösningen rödfärgas då av vävnaden och graden av rödfärgning ger ett mått på hur vital vävnaden är. Metoden har använts ibland annat USA för att fastställa vitaliteten hos fruktträd. I denna artikel i serien Plantnytt beskrivs den försöksverksamhet som pågår i Sverige kring TTC-metoden. Den har provats i pilotförsök som har visat lovande resultat men den var vid artikelns publicering inte färdig för praktisk tillämpning.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 5-1984    Publicerad 1984-08-07 13:43
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.