Gå till:

Skogsbrukets plantprojekt

Planta i vindtunnel.
Foto: Jonas Palm
Plantskolorna bekostade på 1980-talet utveckling genom ”Skogsbrukets plantprojekt”. I artikeln beskrivs vilka aktiviteter som ingår i projektet.

Skogsstyrelsen initierade i slutet av 1970-talet en utredning om gemensamma forskningsprojekt för plantframställning. Utredningen ledde till att ”Skogsbrukets plantprojekt” kunde igångsättas. Projektet bekostades med en avgift på 0,1 öre för varje planta som levererades från plantskolorna. I projektet ingår bland annat utgivningen av serien Plantnytt samt stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt. Några av dessa har handlat om plant- och behållartyper, analys av plantproduktionssystem, plantsystem för södra Sverige och hantering av plantor vintertid.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 1-1984    Publicerad 1984-08-07 13:31
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Håkan Hultén

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.