Gå till:

Produktionsteknik och arbetsmiljö vid plantproduktion

Artikeln har studerat arbetet i Ekbackens plantskola
Foto: Uno Brinnen
Artikeln beskriver en fallstudie av arbetsmiljön i en mindre täckrotsplantskola.

Plantskolearbete kan vara tungt med både lyft och statiska arbetsställningar. Det innebär också risker med hantering av kemiska ämnen. Vid SLU genomfördes från 1983 studier av arbetsmiljön vid plantproduktion. I denna artikel från serien Plantnytt beskrivs en fallstudie i en mindre, privat, plantskola med 5-9 säsongsanställda. Artikeln beskriver de olika arbetsmomenten. De traditionella arbetsmiljöproblemen upplevs inte som stora utan det är snarare den psykiska pressen att klara ekonomin som orsakar oro.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 6-1984    Publicerad 1984-08-07 13:46
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Ewa Lidén

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.