Gå till:

Biplantor i täckrotsplanteringar

Sammanväxta rötter hos contortatall
Foto: Jonas Palm
Om täckrotsbehållaren innehåller två eller flera plantor skapas stabilitetsproblem i fält. Problemen är störst i tall- och contortaplanteringar.

Två eller flera plantor i samma odlingsbehållare skapar konkurrens mellan plantorna och risk för att rotsystemen blir sammanväxta. Biplantor är de extra plantor som konkurrerar med huvudplantan i behållaren. Hos tall har tidigare visats att biplantor leder till instabilitet i ungskogen. I denna artikel i serien Plantnytt redovisas resultat från en studie med gran och contortatall. Hos granen hittades inte de deformerade rotklumpar som förekom på tall. En förklaring till avsaknaden av stabilitetsproblem hos granen ligger i att granens rötter utvecklas långsammare samt att de bildar adventivrötter från stambasen. Contortatallen hade däremot vissa problem på grund av biplantor. Ibland har det föreslagits att biplantor kan utgöra en reserv om huvudplantan skulle dö. Enligt studien var det dock väldigt få biplantor som hade tagit över efter huvudplantan. Nackdelarna med biplantor överväger. Ungskogsröjning av biplantor är kostsamt och det är därför effektivast att avlägsna biplantorna med enkelställning redan i plantskolan.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 3-1984    Publicerad 1984-08-07 13:37
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.