Gå till:

Sortering av barrotsplantor vintertid

Sorteringsanläggning i Våxtorps plantskola.
Foto: Jonas Palm
Barrotsplantor kan tas upp på hösten, kylförvaras och sedan sorteras och buntas inomhus under vintern. Det visar en test i en barrotsplantskola.

Vintern är ofta en mindre arbetsintensiv period i en skogsplantskola. Det är därför en stor fördel om en del arbetsmoment kan förskjutas från den mer intensiva sommar- och höstperioden. På en plantskola provades att sköta sorteringen av barrotsplantor på vintern. Sorteringen innebär att plantorna sorteras efter storlek och utseende, och att skadade plantor kasseras. Plantorna buntas sedan i likartade storleksbuntar. Upptagningen av barrotsplantor gjordes på hösten och plantorna förvarades i kylhus fram till sorteringen. Försöket med vintersorteringen föll väl ut. Överlevnad och tillväxt skiljde sig inte mellan plantor som sorterats på vintern och de som sorterats på hösten eller våren. Vintersortering inomhus är därför ett alternativ som kan användas för att jämna ut arbetstoppar och skapa bättre arbetsförhållanden för personalen.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 2-1983    Publicerad 1983-08-07 13:16
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Kerstin Eliasson

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.