Gå till:

Plantsystem 80 - ett nytt plantsystem

Foto: Jonas Palm
Plantsystem 80 var ett odlingssystem som utvecklades för att gynna en naturlig rotutveckling.

Fram till slutet av 1970-talet användes ofta täckrotsplantor av typerna Kopparfors (rund, tätt plastkruka) eller paperpot (krukor vars vägg bestod av papper och plast) som båda kunde orsaka allvarliga rotdeformationer. En ytterligare nackdel med dessa är att de hämmar en naturlig rotutveckling samt att de var svåra att sortera och hantera individuellt. Stora Kopparberg-Bergvik utvecklade därför en ny behållare som så småningom fick namnet Planta 80. Systemet består av sammanfogade odlingsbehållare som är öppna så när som på styrlister som håller torven på plats. I behållarna kan rötterna växa fritt och få en naturlig utformning. Mellan behållarna finns en luftspalt som ger en viss luftbeskärning av rötter som växer mellan behållarna. Systemet är också anpassat för mekanisering och individuell sortering. I artikeln visas initiala erfarenheter av systemet efter två års fältprövning.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 5-1982    Publicerad 1982-08-07 13:07
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Ragnar Friberg

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.