Gå till:

Biplantor – en fara för stabilitet och rotutveckling?

Foto: Sigge Falk
Med två eller flera plantor i odlingsbehållaren minskar plantornas stabilitet i fält.

Om två eller flera plantor växer upp tätt i samma odlingsbehållare uppstår problem. Rotsystemen kan växa samman och plantorna riskerar att strypa varandra. Det uppstår lätt sår i rotbarken som kan bli en inkörsport för svampar och andra skadegörare. I denna artikel i serien Plantnytt lyfts problemen med instabila planteringar upp. Det har visat sig att odlingsbehållare med flera plantor – en huvudplanta och en eller flera biplantor – löper större risk att få dålig stabilitet. I trettio olika tallplanteringar gjordes stabilitetsmätningar på provträd. Rotbrott var betydligt vanligare hos plantor med biplantor än för plantor som vuxit ensamma i behållaren. Författaren rekommenderar därför att undvika att plantera täckrotsplantor med flera plantor i samma behållare.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 2-1982    Publicerad 1982-08-07 12:57
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.