Gå till:

Rotbeskärning av barrotsplantor av tall

Aggregat för rotbeskärning
Foto: Suonenjoki försöksstation
Rotbeskärning är vid sidan av omskolning ett alternativ för att höja barrotsplantornas kvalitet.

Barrotsplantor omskolas normalt för att få mer utrymme och bättre rotutveckling. Ett alternativ, och också komplement, till omskolning är maskinell rotbeskärning. Rotbeskärning av växande plantor kräver precision. Plantorna bör växa i raka rader och verktygen måste vara skarpa. Rotbeskärning har bäst effekt i mitten av sommaren så snart tallens höjdtillväxt avslutats. Beskärningen görs från två sidor och det är en fördel om dessa utförs med några veckors mellanrum. Jorden bör vara fuktig vid beskärningen. Plantorna vattnas ordentligt efter åtgärden eftersom rotsystemet då är påverkat. I denna artikel i serien Plantnytt beskrivs tekniken och aggregaten samt planteringsresultat för rotbeskurna plantor. Studien är gjord i Finland.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 6-1981    Publicerad 1981-08-07 12:50
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Jari Parviainen

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.