Gå till:

Riktig lagring i plantskolan ger bättre plantor

Foto: Sigge Falk
Kyl- och fryslagring är nödvändigt för en rationell plantproduktion, men det gäller att lagra på rätt sätt för att behålla plantornas livskraft.

Med kontrollerad kyl- och fryslagring är det möjligt att utjämna arbetstoppar för upptagning, packning och distribution av plantor. Dessutom får plantskolan större planeringsutrymme och ett minskat beroende av väder och vind. Metoderna för kyl- och fryslagring påverkar plantornas vitalitet. Det är därför viktigt att känna till hur plantorna påverkas av temperatur, luftfuktighet och tid i lagret. I denna artikel från Plantnytt nr 1 1980 sammanfattar författarna vad man visste om vikten av invintrade plantor, temperaturen i lagret, luftfuktigheten, vattenhalten, lagringstid och förpackning av plantorna. De beskriver också principerna för de vanligaste kyl- och frysanläggningarna samt några mer utvecklade konstruktioner.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 1-1980    Publicerad 1980-04-25 18:50
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Anders Mattsson

Martin Lindell

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.