Gå till:

Rätt proveniens hos granfröet – nödvändigt för ett gott skogsodlingsresultat

Granplantan överlever ofta men kan drabbas av frostskador som sänker tillväxten och försämrar kvaliteten.
Foto: Mats Hannerz
Klimatzonkartan ger en översikt över vilka granprovenienser som passar bäst inom olika delar av Sverige.

Granen är, till skillnad från tallen, inte så känslig för kalla vintrar och höstfroster. Ett felaktigt val av tallproveniens, till exempel en förflyttning mot norr eller från låg till hög höjd över havet, riskerar att öka dödligheten. Granar överlever däremot ofta även om provenienserna flyttats långt. Däremot kan de drabbas av skador, inte minst av vår- och försommarfroster, som sänker tillväxten och kvaliteten hos virket. I denna artikel i Plantnytt nr 5 1980 går författaren igenom principerna för granens proveniensval i Sverige och presenterar den klimatzonkarta som togs fram av dåvarande Skogshögskolan tillsammans med Skogssällskapet.

Observera att rekommendationerna för proveniensval är de som gällde 1980, och dessa har senare reviderats.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 5-1980    Publicerad 1980-08-07 12:29
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Anders Persson

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.