Gå till:

Omskolning av barrotsplantor

Egedals Super-Prefer, en av de på 1980-talet dominerande omskolningsaggregaten.
Foto: Sigge Falk
Omskolningen av barrotsplantor görs normalt med maskiner. Här beskrivs två typer som var vanliga år 1980.

Barrotsplantor sås tätt på friland och omskolas sedan till ett glesare förband. Omskolningen görs normalt med maskin, och på 1980-talet var det två maskintyper som dominerade: Egedals Super-Prefer och Accord. I det här numret av Plantnytt från 1980 beskrivs de båda maskinerna och vilken skötsel som krävs för bästa omskolningsresultat. Före omskolningen ska jorden plöjas, harvas och planeras så att omskolningsmaskinens billar kan passera obehindrat ner till 20–22 cm djup. Vid behov kan omskolningsfältet gödslas upp i förväg. Efter omskolning är ogräsbekämpning, gödsling och bevattning viktiga åtgärder, liksom svampbekämpning vid omskolning av tall. Lämpligt förband för 2/1 tall (två växtsäsonger från sådd plus en säsong efter omskolning) är 4–6 cm och för 2/2 gran 5–7 cm.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 6-1980    Publicerad 1980-08-07 12:31
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Etlar Skou

Marianne Skou

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.