Gå till:

Mätbara & effektiva jämställdhetsmål - webbinarium

Foto: Mostphotos
Skogssektorns jämställdhetsråd* bjuder in till webbinarier om att sätta mätbara och effektiva mål, indikatorer och aktiviteter för en mer jämställd skogssektor.

Konkreta och bra exempel för jämställdhetsarbete:
så här gjorde vi!

Välkommen på webbinarium!
Måndagen den 25 mars 2024 kl 13.30

Webbinariet är gratis, genomförs via Teams och är 1, 5 timme med presentationer, frågestund och diskussion. 

PROGRAM

Tid Programpunkt Talare

13.30

Välkommen

Caroline Rothpfeffer &
Fredrik Munter

 

Ett enkätverktyg för normer och kulturer

Lena Pettersson, SCA

 

Kreativa gruppdiskussioner - verktyg finns på webben

Caroline Rothpfeffer, Skogforsk

 

Jämställdhet, en del av vårt företagande

Lotta Folkesson,
Team Folkessons

 

Män & makt

Fredrik Munter & Ian Von Essen, Mellanskog

 

Inkluderingskortlek, hur vi arbetar med den och vad de bidrar till

Lisa Liljenstrand, Sveaskog

 

 

Frågor & diskussion

 
15.00 Avslut  

 

LÄNK TILL WEBBINARIET: Klicka här för att ansluta till webbinariet

Om du vill ha en Outlook-kallelse och få in händelsen i kalendern inkl länk till webbinariet, anmält dig här: Anmälan Jämställdhets-webbinarier

Välkommen att delta & bidra!

 

Vid ett tidigare webbinarium diskuterade vi Skogssektorns gemensamma jämställdhetsmål samt indikatorer och aktiviteter för att nå dessa. Presentationen från det webbinariet finns här: Indikatorer & aktiviteter för ett jämställt arbetsliv

 

Bakgrund till webbinarierna

Just nu arbetas det mycket med att förbättra jämställdheten och inkluderingen inom den svenska skogsnäringen. Bra initiativ tas, både i små och stora företag, på utbildingssäten och inom det  privata skogsbruket, inititativ som ger rörelse i rätt riktning.

Samtidigt är det många som tycker att det är svårt att komma igång med jämställdhetsarbetet, att det känns konstlat och man vet inte hur och var man ska börja. 

På två webbinarier delar vi med oss av erfarenheter samt ger varandra tips på vilka mål och indikatorer man kan sätta upp samt aktiviteter för att nå dessa. Webbinarierna vänder sig i första hand till dig som är med och sätter mål i din organisation eller har personalansvar (chefer på alla nivåer). 

*Skogssektorns jämställdhetsråd

Skogssektorns jämställdhetsråd bildades 2022 och är ett nationellt forum för dialog och samverkan i syfte att nå en jämställd skogssektor. Skogsstyrelsen har en samordnande roll i arbetet.

Skogssektorns jämställdhetsråd verkar för att hela skogssektorn ska bidra till Sveriges jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Detta mål delas in i tre delmål: 

  • Jämställd utbildning
  • Jämställt arbetsliv 
  • Jämställt enskilt skogsägande

En uppgift för rådet är att utveckla kunskapsbaserade underlag och förslag utifrån forskning, statistik och goda exempel från både skogssektorn och andra sektorer. En annan är att ta fram stöd för att följa upp sektorns jämställdhetsarbete och insatser på olika nivåer exempelvis genom statistik, nyckeltal och studier. För att säkerställa ett fördjupat och fokuserat arbete med jämställdhetsrådets respektive delmål har tre arbetsgrupper inom områdena Utbildning, Arbetsliv och Enskilt skogsägande bildats. Arbetsgrupperna har tagit fram ett första förslag på beskrivning av delmålen.

Rådet utgörs av 35 organisationer från hela sektorn som myndigheter, skogsbolag, skogsägarföreningar, lärosäten och frivilligorganisationer med flera. Ledamöterna består av ledningsrepresentanter och sakkunniga från respektive organisation.