APSE-kommittén

I APSE-kommittén sitter representanter för både köpar- och säljarsidan. Kommittén äger APSE, inklusive dokumentet Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad och fungerar som ett branschforum för diskussion och utveckling av entreprenadmarknader i skogen. Skogforsk har en sekreterarfunktion i APSE-kommittén.

Här finns styrdokument för APSE och APSE-kommittén.

Om du och din organisation är intresserade av att bli medlem i kommittén, kontakta Anders Mörk eller Birger Eriksson på Skogforsk.

Organisation: Skogsentreprenörerna
Ordinarie: Kolbjörn Kindströmer (tf ordf.)
Suppleant: 

SCA
Martin Carlsson
Magnus Bergman

Skogssällskapet
Henrik Möllerberg
Torgny Lisjö

BillerudKorsnäs
Per Nordahl
Lars Bergman

Sveaskog
Peter Bergman
Ove Ejemalm

SLU, Umeå
Emanuel Erlandsson
Thomas Kronholm

SLU, Skinnskatteberg
Roland Larsson

Holmen
Jonas Eriksson
Jan Åhlund

Mellanskog
Axel Sjölin (vice ordförande)
Gunnar Björkholm

Norra skog
Jonas Byström
Stefan Holmberg

Moelven skog
Carl-Axel Östensson
Richard Rönnberg

AB Karl Hedin
Johan Klingberg

Skogsentreprenad AB Bröderna Nilsson
Håkan Nilsson

Anders Öhman skog AB
Anders Öhman

Svensk skogsservice AB
Jon Gustafsson
Joakim Gustafsson

Skogforsk
Anders Mörk/Birger Eriksson