APSE-kommittén

I APSE-kommittén sitter representanter för både köpar- och säljarsidan. Kommittén äger APSE, inklusive dokumentet Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad och fungerar som ett branschforum för diskussion och utveckling av entreprenadmarknader i skogen. Skogforsk har en sekreterarfunktion i APSE-kommittén.

Här finns styrdokument för APSE och APSE-kommittén.  

Om du och din organisation är intresserade av att bli medlem i kommittén, kontakta Anders Mörk eller Birger Eriksson på Skogforsk.

Organisation

Ordinarie

Suppleant

 
SE Anna Björk (ordf.) Kolbjörn Kindströmer  
       
SCA Martin Carlsson Magnus Bergman  
Skogssällskapet Henrik Möllerberg Torgny Lisjö  
BillerudKorsnäs Per Nordahl Lars Bergman  
Sveaskog Peter Bergman Ove Ejemalm  
SLU, Umeå Emanuel Erlandsson Thomas Kronholm  
SLU, Skinnskatteberg Roland Larsson    
Holmen Jonas Eriksson Jan Åhlund  
Mellanskog Axel Sjölin ( v. ordf) Gunnar Björkholm  
Norra Skog Jonas Byström Stefan Holmberg  
Moelven Skog Carl-Axel Östensson Richard Rönnberg  
AB Karl Hedin Johan Klingberg    
Skogsentreprenad AB Bröderna Nilsson Håkan Nilsson    
Anders Öhman Skog AB Anders Öhman    
Svensk Skogsservice AB Joakim Gustavsson Andreas Gustavsson  
Skogforsk Anders Mörk/Birger Eriksson