APSE-kommittén

I APSE-kommittén sitter representanter för både köpar- och säljarsidan. Kommittén äger APSE, inklusive dokumentet Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad och fungerar som ett branschforum för diskussion och utveckling av entreprenadmarknader i skogen. Skogforsk har en sekreterarfunktion i APSE-kommittén.

Här finns styrdokument för APSE och APSE-kommittén.  

Om du och din organisation är intresserade av att bli medlem i kommittén, kontakta Anders Mörk eller Birger Eriksson på Skogforsk.

Organisation

Ordinarie

Suppleant

 
SE Anna Björk (ordf.) Håkan Dunberg  
Norrskog Ulf Göransson Olof Falkeström  
SCA Martin Carlsson Magnus Bergman  
Skogssällskapet Magnus Juntikka Henrik Carlson  
BillerudKorsnäs Per Nordahl Helen Knutsson  
Sveaskog Jan Andersson Ulf Nilsson  
SLU, Umeå Emanuel Erlandsson  Thomas Kronholm  
SLU, Skinnskatteberg Roland Larsson    
Holmen Jon Bäcklund Jan Åhlund  
Mellanskog Gunnar Björkholm (v ordf.) Matts Söderström  
Norra Skogsägarna Jörgen Bergh Håkan Lageson  
Moelven Skog Carl-Axel Östensson    
AB Karl Hedin Johan Klingberg    
Skogforsk Anders Mörk/Birger Eriksson  Anton Ahlström