Drivning

Här hittar du avtalspaketet för drivning. Du kan välja mellan att hämta hem dokumenten var för sig eller hela paketet i en zip-fil.

Kontraktet
+
ABSE20
+
Bilaga 1 – Ersättningsbilaga
+
Bilaga 2 – Uppdragsbeskrivning
+
Bilaga 3 – Checklista
=
Komplett avtalspaket för drivning

Upphandla med anbud

Ibland sker upphandling med anbud. Nedan hittar du en mall för anbudsinbjudan.
Hämta anbudsinbjudan (Worddokument) OBS! uppdatering av mallen pågår.