Drivning

Här hittar du avtalspaketet för drivning. Du kan välja mellan att hämta hem dokumenten var för sig eller hela paketet i en zip-fil.

   
   
  Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad
>>ABSE 09
(Allmänna bestämmelser 
för skogsentreprenad)
   
     
   
   

 

Upphandla med anbud

Ibland sker upphandling med anbud. Här hittar du en mall för anbudsinbjudan. 

>> Hämta anbudsinbjudan (Worddokument)