Relaterade länkar

Inspiration – allmänt om entreprenader:

Bra översikt om entreprenad och köp av entreprenad (effso.se)

Inköp och inköpsideér – lättläst och initierad blog om industriellt inköp

Aff – Avtal för fastighetsförvaltning – ett "avtalspaket", motsvarande APSE för fastighetsförvaltningsentreprenader

Andra Allmänna Bestämmelser:

NS 8432 – Alminnelige kontraktsbestemmelser for skogsdrift – Norska Allmänna Bestämmelser för avverkning

AB 04 – Allmänna Bestämmelser Utförandeentreprenad – bygg

ABT 06 – Allmänna Bestämmelser Totalentreprenad – bygg

ABFF 15 – Allmänna Bestämmelser Fastighetsförvaltning

ABK 09 – Allmänna Bestämmelser Konsultuppdrag

Allmänna Bestämmelser om produkthandel:

Maskin 03 – Allmänna Bestämmelser vid köp av bygg- och anläggningsmaskiner

Andra standardskrifter (leveransvillkor):

Alltrans2007