ABSE 09

Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad (ABSE 09) är de generella allmänna avtalsvillkor som representanter från skogsbruket enats om. De reglerar ansvarsfrågor, garantier, tvistefrågor, etc. ABSE 09 kan användas för flertalet entreprenader i skogsbruket. Det räcker med att åberopa de allmänna bestämmelserna i det enskilda avtalet för att de ska gälla. De behöver alltså inte bifogas avtalet. De allmänna bestämmelserna är en del i APSE-strukturen, men man kan självklart använda ABSE 09 utan att använda resterande delar av avtalspaketet.

Anledningen till att Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad tagits fram är att det saknas tydlig lagstiftning som reglerar avtalsförhållanden kring entreprenader. Av samma anledning finns liknande allmänna bestämmelser redan i andra entreprenadtunga branscher. 

Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad 2009, ABSE 09

RÄTTELSE
På sida 3 i ABSE 09 står det ”Prisbasbelopp: prisbasbelopp (ej förhöjt) enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.”
Det ska ersättas med: ”Prisbasbelopp: prisbasbelopp (ej förhöjt) enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).”

Hämta ABSE 09 (pdf) 

Beställ tryckt exemplar via e-post 

(Pris: 95 kr/st exkl. moms, >100 ex 20 % rabatt). Fyll i dina adressuppgifter och hur många exemplar du vill köpa av Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad. 

Hämta ABSE 09, engelsk version (pdf)

Nu finns också en handbok till ABSE 09. Handboken är framtagen för att ge en kort introduktion till avtals- och entreprenadjuridik samt kommentarer till olika delar i ABSE 09.

Beställ tryckt exemplar via e-post

(pris: 50 kr/st exkl.moms)

Hämta handboken (pdf)

De allmänna bestämmelserna för skogsentreprenad har förhandlats fram av representanter från både säljar- och köparsida; Holmen, Korsnäs, Mellanskog, Norra skogsägarna, Norrskog, SCA, Skogssällskapet, SMF Skogsentreprenörerna och Sveaskog. APSE-kommittén äger och beslutar om dokumentet, men det är förstås fritt fram att använda ABSE 09 för alla som vill! I undantagsfall är det möjligt att göra avsteg från överenskommelserna, men eftersom branschen tagit fram bestämmelserna tillsammans är det inget som rekommenderas.

Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad är ett juridiskt dokument. Flera jurister, både från skogsbruket och andra branscher, har varit med och utvecklat bestämmelserna.