Utbildning och information

Behöver du eller din organisation utbildning om köp och/eller försäljning av entreprenad, APSE eller Allmänna bestämmelser? Vi hjälper dig gärna. 

Förutom att vi kan arrangera och hålla utbildningarna kan du läsa mer själv eller hålla egna utbildningar med hjälp av det informations- och utbildningsmaterial som vi länkar till nedan.

Kontakta Anders Mörk, 070 - 346 08 29, eller Birger Eriksson, 070 - 677 46 42.

 

Utbildning i APSE

Skogforsk har tagit fram en utbildning för dig som är intresserad av inköp av entreprenad. I kursen ingår förstås en hel del om APSE; vad APSE är och och hur man använder APSE i sitt arbete. Kursens innehåll anpassas efter målgrupp, exempelvis aktiva produktionsledare eller studenter. Läs mera här.

SE har under åren ordnat ett antal utbildningstillfällen om ABSE 09 som riktat sig till skogsentreprenörer. Kontakta SE för mer information. 

Håll även utkik under "Nyheter" om utbildningstillfällen, liksom på Skogforsks webbplats.

 

Informations- och utbildningsmaterial

Här kan du läsa och ladda ner informations och utbildningsmaterial som är lämpade för dig som vill veta mer om ABSE och avtalspaketen eller för dig som planerar visa och utbilda andra.

Övningsuppgifter med tillhörande facit (pdf)

Om upphandling av entreprenader (pdf)

Om att lämna anbud (pdf)

Informationsblad om hur APSE fungerar (pdf)

Presentation om vad APSE är och varför det behövs(ppt som pdf)

Presentation/utbildningsmaterial om delarna i ett APSE-avtal (ppt som pdf)

Informationsblad om ABSE 09 (pdf)

Informationsblad om ABSE 09 kopplat till skada på mark och vatten (pdf)

Kommentarer till ABSE 09 (pdf)