Välkommen att delta i utbildningspaketet APSE, Avtalspaket för skogsentreprenad

Utbildningen vänder sig till dig som köpare eller säljare av tjänst inom entreprenadskogsbruket, men även till övriga som på olika sätt omfattas eller berörs av tecknade entreprenadavtal. Utbildningspaketet innehåller två delar:

  • webbaserad teoriutbildning
  • fördjupande kurs digitalt via TEAMS

Målet med utbildningen är att ge dig grundläggande kunskaper om avtalsjuridik och om ABSE 20 samt hela APSE-paketet. Det är även att ge dig den förståelse för affärsavtalets uppbyggnad och funktion som kan hjälpa dig att fungera som en professionell partner i affärsrelationer. Webbkursen är kostnadsfri och syftar till att ge dig en viss grund att stå på innan du sedan genomgår den fördjupande kursen. I webbutbildningen får du bland annat lära dig om grundläggande avtalsjuridik, allmänna bestämmelser och ABSE 20, samt om hela APSE-paketet. Webbkursen består av nio kapitel som du gör hemma i din egen takt via dator eller surfplatta. 

För att kunna anmäla dig till den fördjupande kursen behöver du först ha klarat webbkursen med godkänt resultat. Den fördjupande kursen genomförs med kursledare och en affärsjurist från branschen, och är ämnad att ge dig förståelse för avtalsuppbyggnad och juridisk tolkning av skrivningarna i avtalet. Kursen ägnas till stor del för diskussionsövningar kopplade till att teckna och att tolka avtal utifrån olika praktiska exempel på händelser. Kurserna hålls i två olika versioner där den ena inriktar sig mot frågor kopplade till Skogsvård och den andra mot frågor kopplade till Drivning. Den fördjupande kursen kostar 900 kronor exklusive moms.

Del 1: Webbaserad teoriutbildning

Anmäl dig och starta webbkursen här

Del 2: Digital utbildning med kursledare och jurist via TEAMS

Om ni är minst 9 personer, kanske från samma företag/organisation och önskar ha en helt ”egen utbildning” utan övriga kursdeltagare, eller om bara du själv skulle vilja vara med vid nästa kurstillfälle: Anmäl ert intresse här

Informations- och utbildningsmaterial

Dokumenten nedan kommer att uppdateras.

Övningsuppgifter med tillhörande facit (pdf)

Om upphandling av entreprenader (pdf)

Om att lämna anbud (pdf)

Informationsblad om hur APSE fungerar (pdf)

Presentation om vad APSE är och varför det behövs (ppt som pdf)

Presentation/utbildningsmaterial om delarna i ett APSE-avtal (ppt som pdf)

Informationsblad om ABSE 09 (pdf)

Informationsblad om ABSE 09 kopplat till skada på mark och vatten (pdf)

Kommentarer till ABSE 09 (pdf)