Avtalspaketen

Varje typ av entreprenad har ett eget avtalspaket. Anledningen är att avtalen skiljer sig något för olika entreprenader. I dag finns paket för markberedning, föryngring, röjning och drivning. Paketen består av fem delar:

Kontraktet. Sammanfattar affären.
Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad. Branschens generella avtalsvillkor.
Bilaga 1 – Ersättningen. Beskriver den överenskomna ersättningen.
Bilaga 2 – Uppdraget. Beskriver tjänsten som ska utföras.
Bilaga 3 – Checklistan. Beskriver kraven som ställs på leverantören.
Det färdiga avtalet består av ett kontrakt, tre bilagor och en hänvisning till Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad.

Avtalspaketen för de olika entreprenaderna når du via följande länkar:

Markberedning

Föryngring

Röjning

Drivning

Utöver avtalspaketen finns också en mall för den som vill skriva en anbudsinbjudan.