Gå till:

Års- & hållbarhetsredovisning 2019

Skogen och dess produkter är viktig för vår resa mot fossilfrihet och ett mer hållbart samhälle. I Skogforsks års- och hållbarhetsredovisning för 2019 kan du läsa om vårt bidrag till resan.

Årets intressentdialog genomfördes med riksdagspolitiker från alla 8 partier. Vi bad dem svara på frågor som "Hur kan skogsbruket bidra till att de globala hållbarhetsmålen uppfylls?" och "Inom vilka områden behöver vi mer forskning?". Svaren ger oss god vägledning för framtida strategier och forskningsfokus. 

Nytt för i år är att vi valt att presentera vår verksamhet i en kalender. Varje månad presenterar ett tema som är centralt för skogsbruket, till exempel föryngring, vägar eller skogens samhällsnytta.  Till varje månad finns en korrelerande webbsida med mer information där du kan fördjupa sig i ämnet.  Vår förhoppning är förstås att du hänger upp kalendern och att den inspirerar dig till att läsa mer på vår webb!

 

Ladda ner gratis