Gå till:

Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Hur bidrar Skogforsk till hållbar utveckling? Det kan du läsa i vår års- och hållbarhetsredovisning, där vi kopplat vår verksamhet till hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

Under 2018 hamnade skogen och skogsbruket mitt i debatten. Hur ska skogen skötas och vad ska vi använda den till? Kommer den räcka? En snörik vinter med efterföljande knastertorr sommar fick många skogsmaskiner att stå still. Det enda som stod som spön i backen var medierubrikerna och tonläget var stundtals högljutt.

Samtidigt jobbade Skogforsk vidare. Bland annat fortsatte vi arbetet med att koppla vårt arbete och våra forskningsresultat till de globala målen (Agenda 2030). I årets hållbarhetsredovisning berättar vi både om hur vi gått till väga och hur vi bidrar till att nå målen. Vi har valt att göra det genom att presentera ett 30-tal resultat och nyheter i små korta och lättlästa artiklar parallellt med en traditionell års- och hållbarhetsredovisning. Vår förhoppning är att alla ska finna något att läsa som är av intresse. Och vi tror vi lyckats!

 

Ladda ner gratis