Gå till:

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

2017 var det första året i Skogforsks nya ramprogram med uttalat fokus på hållbarhet. Här sammanfattas året ur ett hållbarhetsperspektiv och med nedslag på olika håll i verksamheten.

Års- och  hållbarhetsredovisningen präglas av av förändringsarbetet med en ny forskningsstrategi och omgjord organisation. Charlotte Bengtsson, vd för Skogforsk gör tillsammans med en rad medarbetare nedslag i verksamheten för att belysa vad det inneburit hittills.

Den nya strategin innebar också ett tydligare fokus på hållbar utveckling. Marie Larsson-Stern, hållbarhetschef, kommenterar hur Skogforsk bidrog till en hållbar utveckling under 2017, grundat på miljömässiga, ekonomiska och sociala värden i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål.

Ladda ner gratis