Gå till:

Års- och hållbarhetsredovisning 2016

"Med utvärderingen av tidigare ramprogram samt ett förnyat uppdrag så ser framtiden ljus ut för Skogforsk."

Så inleder vd Charlotte Bengtsson Skogforsks förvaltningsberättelsen i årets integrerade års- och hållbarhetsredovisning. Mot bakgrund av vår vision "leder hållbar utveckling" ger den integrerade redovisningen läsaren en överblick av Skogforsks bidrag till ett mer hållbart samhälle, baserat på förnybara resurser från bland annat skogen. Men också en bild av ekonomin och verksamheten i övrigt.

Ladda ner gratis