Gå till:

Exjobb – Vad är potentialen för 90+ tons lastbilar för skogsbrukets transporter?

Exjobb 30 hp. Simuleringsstudie – Vad är potentialen för 90+ tons lastbilar för skogsbrukets transporter?

High Capacity Transport, HCT, betyder att man använder lastbilsekipage som är tyngre och längre än normalt. Med HCT kan man sänka bränsleförbrukningen per transporterat ton rejält och antalet lastbilar blir färre. Efter många tester och analyser, utförda bland annat av Skogforsk och ETT-projektet, blev det 2018 tillåtet att köra lastbilsekipage på upp till 74 ton på stora delar av svenska vägnätet. Detta har varit viktigt för skogsbranschen, där mängden gods som kan transporteras generellt är begränsad av lastvikten.

Nästa steg är ännu tyngre fordon, över 90 ton. Idag genomförs tester med flistransporter i Södertälje, och fler tester planeras, för att utforska tekniska perspektiv. Samtidigt som potentialen är stor att spara ytterligare bränsle med 90+ tons fordon finns det flera utmaningar: framkomligheten begränsas (exempelvis av broar), det behövs tillräckliga lastvolymer för att transporterna ska vara effektiva, och bränsleförbrukningen ökar för tomma transporter (relevant om tex transporten behöver gå tom ena riktningen). Därför vill vi nu utforska potentialen för ekonomiska besparingar och CO2-minskning med med 90+ tons-ekipage i skogsbrukets transporter.

Examensarbetet genomförs inom ramen för ETT-projektet, och resultaten kommer redovisas för ETT:s styrgrupp. Efter utfört examensarbete erhålls ersättning enligt Skogforsk ordinarie modell.

Frågeställningar

Frågeställningarna vi vill utforska i examensarbetet är:

  • Vad är potentialen (ekonomiskt och CO2-emissioner) med att använda 90+ tons-ekipage för vägtransporter i skogsbruket i Sverige?
  • Vilka är barriärerna för att köra 90+ tons-ekipage?
  • Vilka faktorer avgör om 90+ ton är lönsamt/effektivt?
  • Exempelvis på faktorer kan vara transportavstånd, variationer i flöden, storlek och sammansättning i fordonsflottan. 

Analyserna ska göras dels för en flotta i ett specifikt område, dels för branschen som helhet.

Innehåll

Examensarbetet kommer bland annat innehålla följande moment:

  • Litteraturstudie
  • Identifiera olika koncept för 90+ tonsekipage, exempelvis: för timmertransporter från skog till industri/terminal, skyttelflöden mellan terminal/lager och industrier, flistransporter
  • Utveckla en simuleringsmodell för att utvärdera potentialen i de olika koncepten
  • Presentation av resultaten skriftligt och för ETT:s styrgrupp

Sökande

Vi söker en eller två studenter från ett civilingenjörs- eller masterprogram med tonvikt på matematisk modellering och simuleringar. Sökande har förmåga och intresse att översätta ett komplext problem till en matematisk simuleringsmodell (till exempel händelsestyrd eller agentbaserad). Ett allmänt intresse för fordonsteknik och sociotekniska system är meriterande. Det är en fördel om du talar svenska.

Ansökan skickas till Anna Pernestål, anna.pernestal@skogforsk.se, 0729-61 81 16. Urval sker löpande, så skicka in ansökan så snart som möjligt.

Läs mer