Gå till:

Kan drönare effektivisera granförädling?

I syfte att nå bättre skattning av genetiska parametrar och samtidigt skapa bättre arbetsmiljö för fältpersonal undersöks hur drönare kan användas till höjdmätning av granar i förädlingsförsök.

Syftet med studien är att undersöka möjligheterna att använda fjärranalysdata för att effektivisera ett hållbart genetiskt urval i det svenska förädlingsprogrammet. Visionen är ett kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat förädlingsarbete som därigenom skapar flera mervärden för skogsbruket i en föränderlig framtid.

Inom Skogforsks förädlingsprogram är fältester nödvändiga, men dyrbara, då det i dagsläget krävs omfattande manuella mätningar. Genom ökad användning av fjärranalys kan mätningarna bli billigare, effektivare, mer objektiva och arbetsmiljövänliga.

De fjärranalystekniker som i första hand bedöms lämpliga i förädlingsverksamheten är nyttjande av Lantmäteriets markmodell som skapats från laserskanning kombinerat med drönarbilder i stereo som kan ge ytmodeller (trädhöjder) över fältförsöken. Tekniken kan ge en detaljerad trädhöjdskarta i en detaljeringsgrad på 2x2 meter vilket passar väl med de planerade fälttesterna.

Projektet pågår från hösten 2019 till hösten 2021 och finansieras Bo Rydins Stiftelse för vetenskaplig forskning och Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen.