Gå till:

Ökad bärighet med kompaktering

Foto: Sverker Johansson/BITZER
Att packa skogsbilvägen ökar dess bärighet. En studie från Skogforsk ger tips på hur man kompakterar vägkroppen på bästa sätt.

Kostnaderna för skogsbilvägar i Sverige är betydande. År 2015 kostade vägbyggnad och väghållning på egen skog mellan 20 och 29 kronor per avverkad kubikmeter. Dessutom tillkommer flaskhalsar i virkesflödet på grund av att vägar måste stängas av eller får begränsad bärighet under vår och höst.

Ett bra sätt att öka vägarnas bärighet är att kompaktera terrass och överbyggnad. Men hur ska då packningen utföras för att ge bäst effekt till minsta möjliga kostnad? Det har Skogforsk undersökt i en jämförande studie och här följer fem rekommendationer: 

  • Packa vägkroppen innan grusning – det ger betydligt bättre packning på djupet än om packningen görs efter grusningen.
  • Packa även gruslagret – är bärigheten i den övre delen av terrassen lågt bör även gruslagret packas. 
  • Packning kan minska materialåtgången – ju högre gruspris eller transportkostnad för gruset, desto mer fördelaktigt blir det att packa terrassen och överbyggnaden, eftersom man då kan minska materialåtgången.
  • Låt terrassen sätta sig – vägens bärighet ökar om terrassen får sätta sig under en vinter.
  • Välj maskin efter förutsättningar – packningen av terrassen blir bättre med vält än grävmaskin.
Läs fördjupning

Bakgrund

Skogforsk har studerat hur väl olika maskiner kan packa en skogsbilväg och om vägen bör packas före eller efter grusning. Tre typer av maskiner testades: bogserad 6-tons vält, självgående 13-tons vält och grävmaskin. Testerna innefattade både packning av terrass och överbyggnad.

Testmaskiner

Följande packningsutrustning testades:

Dynapac CH-47, bogserad vält. Bogserad vibrerande envalsvält dragen av en Valtra Jordbrukstraktor. Statisk linjelast: 31 kg/cm. Amplitud: 1,5 mm. Vikt: 5 900 kg.

 

Dynapac CS-602D, självgående vält. Statisk linjelast: 59,6 kg/cm. Amplitud: 0,9/1,8 mm (I försöket användes 1,8 millimeters amplitud). Valsvikt: 12 700 kg. Totalvikt: 18 300 kg.

 

Hitachi EX215, bandgående grävmaskin. En bandgrävare med 25 tons totalvikt användes som referens till vältarna.

 

Resultat

Packning av terrass

Medelvärdena för ökningen av CBR (ett mått på bärigheten) är något högre för vältarna än för grävmaskinen, men det går inte att med säkerhet avgöra om något av de studerade packningsalternativen är bättre än de andra. Det som kan slås fast är att ökningen i CBR-värde vid packning minskar ju högre värdet var innan packning och att ökningen är mindre på 200 till 400 millimeters djup än i de övre 200 millimetrarna av terrassen.

Diagram 1. Bärighetsökning vid packning.

 

Packning av grusad terrass

Precis som för ogrusade terrasser har CBR-värdet innan packning av de grusade terrasserna och djupet en stor effekt på resultatet. Packningen når dock inte lika djupt i terrassen. Valet av vält har endast en signifikant inverkan på packningen av gruslagret. För de övriga djupen i terrassen finns inga påvisade skillnader.

 

Nr 47-2018    Publicerad 2018-08-21 07:00
Transport & logistik
Vägar
0 Kommentarer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.