Gå till:

Underlag för produktionsnorm för grotskotare

Ersättningen för skotning av avverkningsrester har sedan 80-talet ofta baserats på arbetade timmar. Här har Skogforsk skapat ett underlag baserat på driftuppföljningar från SCA Skog AB.

Önskemålet att i större utsträckning basera betalningen per utskotad mängd har genererat behovet av underlag för en  produktionsnorm. Genomförande av nya omfattande studier hr dock bedömts alltför arbetskrävande, önskemålet har drför varit att göra ett underlag utifrån driftuppföljning, sudier och befintliga produktionsnormer. Som databas till diftsuppföljningen har material från SCA Skog AB använts.

Övriga studier och erfarenheter framgår av litteraturförteckningen.Vid konstruktionen av normen för grotskotning har tdsåtgången delats upp i terminaltid, körning och övrig tid. Tillsammans utgör de hela tidsåtgången för skotningsarbetet. De tidspåverkande faktorerna har varit uttag per hektar, köravstånd och terrängsvårigheter. Den tyngst påverkande faktorn är uttag per hektar.

Nr 45-2013    Publicerad 2013-05-01 15:55
Teknik & maskinarbete
Skotning
Skogsbränsle
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Torbjörn

Brunberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.