Gå till:

Plantaktuellt nr 2 2010

Dag Lindgrens tankar, näring i finrötter, demonstrationsförsök med förädlat material och Plantskolan om miniplantor i detta nummer av Plantaktuellt.

Professor Dag Lindgren har ägnat mer än 40 år åt forskning och debatt om svensk skogsträdsförädling. Här intervjuas han i ett reportage i Plantaktuellt. Plantrötters innehåll av växtnäring är viktig kunskap för att få en helhetsbild av plantans näringsstatus. Men det är svårt att mäta finrötterna eftersom rester av torv och mineralartiklar påverkar resultaten. Nya prepareringstekniker har dock utvecklats och testats. Plantskolans lektion 12 handlar om odling, lagring och plantering av miniplantor. Skogforsk har flera demonstrationsförsök runtom i landet där förädlade träd av olika sorter kan växa bredvid icke förädlade. Nu finns alla demonstrationsförsök tillgängliga på webben, i kunskapssystemet Kunskap Direkt.

Plantaktuellt startade 1997 som ett populärvetenskapligt nyhetsbrev från Högskolan Dalarna. Från och med år 2000 gavs Plantaktuellt ut i samarbete mellan Skogforsk och Högskolan Dalarna, och 2007 tillkom även SLU i redaktionen. Plantaktuellt kom ut med fyra nummer per år till och med 2012. Den främsta målgruppen har hela tiden varit skogsbrukets plantskolor, men Plantaktuellt riktade sig också till de som arbetar med skogsvård samt till forskare inom plantor och föryngring.

Nr 68-2010    Publicerad 2010-01-01 00:01
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Mats Hannerz

Silvinformation
 070-528 85 54

Anders Lindström

Kristina Wallertz

SLU
 0472-26 31 72

Lars

Rytter

Tidigare anställd
 070 - 560 04 05

Rose-Marie Rytter

Lars-Göran

Stener

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.