Gå till:

Skogsvårdsföretag – tillväxt och utveckling

Många skogsvårdsföretag vill växa. Det ställer nya krav på ledarskap, organisation och affärsmässighet. De stora skogsföretagen har en viktig roll. Genom att agera affärsmässigt som kunder kan de underlätta ett skogsvårdsföretags tillväxt.

Under de senaste 10–15 åren har efterfrågan på skogsvårdstjänster ökat. Marknaden börjar dock bli mättad, vilket innebär är att det nu krävs extra insatser från de skogsvårdsföretag som vill växa.

Som ett led i ett större utvecklingsprojekt för skogsvårdsföretagare har Skogforsk studerat hur tillväxt kan skapas i skogsvårdsföretag. Resultaten baseras på intervjuer med skogsvårdsföretagare och deras kundföretag samt litteraturstudier om utveckling i andra branscher.

Ett skogsvårdsföretag som växer måste tänka mer på personalfrågor och ledarskap – ägaren måste delegera mer. Det är också viktigt att arbeta mer aktivt med organisation och finansiering. Kundföretagen, främst de stora skogsföretagen, har en viktig roll för att hjälpa de skogsvårdsföretag som vill utvecklas och växa. Ökad affärsmässighet, tydligare beställningar och aktiv leverantörsutveckling är några nyckelord.

Nr 3-2007    Publicerad 2007-01-01 03:00
Företagande
Ledarskap
Organisation
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.