Gå till:

Betydelse av plantålder och plantstorlek

I artikeln redovisas resultat efter två år av försök med tallplantor odlade i Planta 80 och Planta 90. Större och äldre plantor överlevde bättre.

Artikeln bygger vidare på de resultat som redovisades i Plantaktuellt 1998:1 som avsåg första årets uppföljning av tallplantor odlade i Plantsystem 80 och 90. I de 15 olika planteringsförsöken spridda i mellersta Sverige hade större och äldre plantor bättre överlevnad än mindre och yngre plantor. Fördelen med en stor planta var större på lokaler med hög skaderisk. Snytbaggen var den helt dominerande skadegöraren. De största och äldsta plantorna (Planta 90) hade två år efter plantering närmare 10 % bättre överlevnad än de minsta och yngsta plantorna (Planta 80).

I och med att plantgruppen i Garpenberg fick ny huvudman 1997 skapades ett nytt informationsblad Plantaktuellt som ersatte Plantnytt som tidigare gavs ut av SLU. Från och med år 2000 delades redaktörskapet för Plantaktuellt mellan Högskolan Dalarna och Skogforsk.

Nr 35-1999    Publicerad 1999-01-01 00:01
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Christer Nyström

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.