Gå till:

Växthusbevattning genom viktavkänning

Odlingsram med våg.
Foto: Lars-Ove Sandberg
Genom att väga odlingsblocken kan bevattningen optimeras. Artikeln beskriver en teknik med ett automatiserat system.

Vid Kilåmons plantskola testades ett system med viktavkänning av odlingsblocken. Vågens resultat skickar sedan signaler till bevattningen som kan anpassas så att odlingen får en optimal vattenmängd. Vågen kan snabbt flyttas mellan olika odlingsramar. Den beskrivna tekniken var en prototyp. Resultaten efter två såddomgångar var mycket lovande. Tekniken gav möjlighet att styra bevattningen mera exakt med hänsyn till avdunstningen av vatten från torv och växter.

Plantnytt var en serie populära forskningsrapporter som gavs ut åren 1980-1996 av Skogsbrukets plantgrupp, en enhet på Sveriges lantbruksuniversitet i Garpenberg.

Nr 7-1988    Publicerad 1988-08-08 12:23
Förädling & plantor
Skogsskötsel
Föryngring
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Lars-Ove Sandberg

Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.