Vi välkomnar Billerud Skog till APSE-kommittén!

Vi på apse.se har ställt 5 korta frågor till Dan Thörnevall, avverknings & transportledare på Billerud Skog.

Varför har ni på Billerud Skog gått med i Apse-kommittén?
- Billerud Skog har på bara några få år vuxit till en tongivande aktör på den norrbottniska virkesmarknaden. I ett företag som växer snabbt är det viktigt med struktur och tydliga rutiner. Det gäller också i relationen till våra intressenter, såväl skogsleverantörer som entreprenörer. Vi tycker att ABSE 09 är en viktig grundbult att ha med i avtalen med våra skogsentreprenörer.

Vad ser ni är den största nyttan med gemensamma allmänna bestämmelser?
- Det viktigaste med avtalspaketet är att det förtydligar vilket arbete som skall utföras och hur det skall utföras. Detta underlättar vid eventuell framtida diskussion om vad man faktiskt kommit överens om när avtalet skrevs.

Vilken betydelse har det att avtalspaketen och de allmänna bestämmelserna tagits fram i samråd nationellt?
- Många stora aktörer på virkesmarknaden står bakom dokumentet och det ger särskild tyngd. Mycket talar för att detta kan bli en standard att jobba enligt hos fler än de som nu är anslutna till APSE. 

Hur kommer ni att använda de olika avtalspaketen på kort och lång sikt?
- Alla nya avtal som skrivs och gamla som förnyas kommer att hänvisa till ABSE 09. Vi börjar vårvintern 2011 med drivningsavtalen. Uppdragsbeskrivningen är en annan viktig bit och där kommer vi också att synkronisera vår egen uppdragsbeskrivning med det förslag som finns i avtalspaketet.

Hur ser ni på det framtida arbetet inom Apse?

- Det finns potential i APSE att utvecklas och tillämpas även på andra typer av entreprenader än drivning, röjning och markberedning/plantering som annars är de vanligaste inom skogsbruket. Kommittén skall ju vid behov lyfta frågan om revision av dokumentet. Med tanke på att APSE ännu är en ung företeelse finns det säkert brister som efterhand dyker upp och måste arbetas igenom.

De reaktioner hos entreprenörer och tjänstemän som jag hört rörande APSE 09 är uteslutande positiva, avslutar Dan.

Nyheter

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...

2020-06-03

ABSE UPPDATERAD

Den 3 juni uppdaterades ABSE 09 till ABSE 20. Hemsidan uppdateras successivt. Första steget innebär att ABSE 20 snart finns tillgänglig under fliken ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

Läs mer...

2020-03-10

APSE firar 10 år. Dags för revision

I november 2019 firade APSE-kommittén avtalspaketets tioårsjubileum. Nu väntar revision av paketet, som varit till stor hjälp i avtalsskrivandet mellan parterna.

Läs mer...

2019-10-10

APSE – kurser 2020

Under 2020 anordnas fyra APSE-utbildningar. Två med inriktning skogsvård och två med inriktning drivning.

Läs mer...