PREMIÄRUTBILDNING GENOMFÖRD

Den 21 oktober genomfördes den första digitala APSE-utbildningen. Utbildningen vänder sig till anställda inom beställarföretag samt entreprenörer och anställda som arbetar med skogsvård.

I utbildningen deltog 11 personer från spridda delar av landet.  Inför den digitala utbildningen hade man på egen hand gått igenom en webbaserad teori-kurs för att skaffa sig grundläggande kunskaper om de allmänna bestämmelserna och om hela avtalspaketet APSE.

Under den digitala utbildningen fick deltagarna bl.a. ökad förståelse för avtalsuppbyggnad och juridisk tolkning av skrivningarna i avtalet. En central del i utbildningen är diskussionsövningar där deltagarna i mindre grupper får ta sig an olika praktiska case som beskriver olika händelseförlopp där det man önskar inte ska inträffa trots allt tyvärr har hänt. Tillsammans får man diskutera sig fram till hur de allmänna bestämmelserna (ABSE 20) fördelar ansvaret för det inträffade och vilka konsekvenser som följer av händelserna.

- Under den här kursen kom samtliga deltagare från fyra olika beställarorganisationer. Erfarenheter från de fysiska kurser som hållits tidigare säger att kurserna blir allra bäst när deltagare från både entreprenörsföretag och beställarföretag är representerade, säger kursledaren Anders Mörk.

Nästa digitala utbildning genomförs den 11 november, och då med inriktning drivning.

Nyheter

2021-10-28

PREMIÄRUTBILDNING GENOMFÖRD

Den 21:a oktober genomfördes den första digitala APSE-utbildningen. - En lyckad premiär, säger kursledaren Anders Mörk.

Läs mer...

2021-10-22

APSE-kurs skogsvård 15 februari 2022

Digital utbildning skogsvård Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2021-09-28

APSE-kurser hösten 2021.

Webbaserad teoriutbildning samt digitala utbildningar för drivning och skogsvård. Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...