Utbildningsdag i april

Den 9 april arrangerades en utbildningsdag i APSE på Skogforsk i Uppsala. Kursen samlade 25 deltagare och kursledare var Anna Furness-Lindén och Niklas Fogdestam. Då arrangemanget var uppskattat kommer en utbildningsdag i april att bli återkommande.

En rad företag fanns representerade vid kurstillfället, allt från Mellanskog och Hargs Bruk till Sparbanken västra Mälardalen. De punkter som gicks igenom under dagen var: APSE:s bakgrund och historia, skillnaden mellan Avtalspaketet (APSE) och de Allmänna Bestämmelserna (ABSE09), "översättning" av ABSE09:s juridiska språk och SMF:s syn på APSE i ett föredrag av SMF:s företagsutvecklare Elin Sunesdotter.

En stor del av dagen lades på några övningsuppgifter som handlade om höga stubbar och översnöat virke som skulle lösas med hjälp av ABSE09. Efter kursen uttryckte deltagarna att de var nöjda med kursen och värdet av de många diskussionerna med olika infallsvinklar.

De övningsfall som användes kommer nu att uppdateras och läggas ut på hemsidan så att fler kan använda sig av dem. Likaså kommer "översättningen" av ABSE09 att läggas ut. Eftersom utbildningen blev så lyckad och uppskattad har APSE-kommittén beslutat att en liknande kurs ska anordnas i början av april varje år.

Nyheter

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...

2020-06-03

ABSE UPPDATERAD

Den 3 juni uppdaterades ABSE 09 till ABSE 20. Hemsidan uppdateras successivt. Första steget innebär att ABSE 20 snart finns tillgänglig under fliken ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

Läs mer...

2020-03-10

APSE firar 10 år. Dags för revision

I november 2019 firade APSE-kommittén avtalspaketets tioårsjubileum. Nu väntar revision av paketet, som varit till stor hjälp i avtalsskrivandet mellan parterna.

Läs mer...

2019-10-10

APSE – kurser 2020

Under 2020 anordnas fyra APSE-utbildningar. Två med inriktning skogsvård och två med inriktning drivning.

Läs mer...