Många deltagare i årets utbildningar

Under året har drygt 100 personer deltagit i APSE-kommitténs utbildningsverksamhet och lärt sig mera om Allmänna bestämmelser för skogsentreprenad (ABSE) och Avtalspaket för skogsentreprenad (APSE). Ungefär 1/3 av deltagarna är drivnings- eller skogvårdsentreprenörer.

Utbildningarna har genomförts på fem olika platser. Från Luleå i norr till Norrköping i söder.

Datum   Inriktning      Plats                     Antal deltagare
16 feb Skogsvård Uppsala 27
17 april Drivning Norrköping 10
28 maj Drivning Umeå 16
29 maj Drivning Luleå 14
2 okt Drivning Gävle 37

 

 

Nyheter

2018-11-22

Många deltagare i årets utbildningar

Under 2018 har ABSE-utbildningar genomförts på 5 olika platser. Totalt har 104 personer deltagit i utbildningarna.

Läs mer...

2018-11-12

Två examensarbeten påbörjade.

Två intressanta examensarbeten som tillför ny kunskap.

Läs mer...

2018-09-11

ABSE-kurs drivning hösten 2018

ABSE-kurs i Gävle den 2 oktober.

Läs mer...

2018-03-22

Gör exjobb om avtalen i entreprenadskogsbruket

Vi söker dig som studerar ekonomi, juridik eller skog på högskola eller universitet och vill hjälpa oss att undersöka hur avtalen mellan skogsbrukets beställare och entreprenörer fungerar i praktiken.

Läs mer...