Status APSE 2012 II - intervju Jörgen Westerlund

 

Vi ringde och pratade APSE-status med Jörgen Westerlund. Jörgen är styrelseledamot i SMF Skogsentreprenörerna och äger - tillsammans med sin bror och far - entreprenadföretaget RW Skogsmaskiner AB. RW Skogsmaskiner är också medlem i APSE-kommittén.  

- Hur möter du APSE idag? Hur används det och hur tycker du att det fungerar?  

- Jag kör ju åt lite olika kunder och möter både hela systemet, enbart ABSE 09 och anpassade varianter. Alla kunder använder inte hela APSE ännu tyvärr. Det skulle underlätta om alla gjorde det.  I övrigt fungerar det mycket bra. Det har blivit lugnare, tycker jag. Jag använder ABSE 09 överallt och värnar om att hålla den intakt. Bara i absoluta nödfall gör vi avsteg.   

-  Är det något kring APSE och ABSE 09 som du tycker är särskilt bra?

- Varken jag eller min kund är kanske så kunniga i avtalstext, tidigare blev det lite en känsla av att två lekmän la mycket energi på att sitta och försöka formulera avtalstext. Nu slipper vi sitta och diskutera den juridiska texten. Det känns tryggare att vi båda två nu vet att texten i ABSE 09 är ”rätt” och det gör att vi snabbare kan ägna oss åt det specifika – det som behöver sägas för just vår uppgörelse. 

- Finns det något som är specifikt bra ur ett entreprenörsperspektiv?

- Något som underlättar mycket ur entreprenörens perspektiv är just att hanteringen av ansvarsbiten uttalas tydligt i ABSE 09. Om jag bara informerat som jag ska enligt ABSE, så måste min kund ta ett beslut som de sedan tar ansvar för. Det är mycket bra och gör både att vi kan få klart besked snabbare i skogen och att vi slipper tråkiga ansvarsdiskussioner i efterhand!

- Vad är svårt?  

- Om man ska använda hela APSE-systemet så är det mycket text. Det ställer höga krav på både mig som entreprenör och min kund att ”ge sig tid” att läsa igenom detta. Texten är inte otydlig när man väl läser den och säkert är det bra om något skulle hända.  I praktiken är det ABSE 09 som är den tunga grunden och sedan lägger vi krutet på vår enskilda överenskommelse; ersättning och den skräddarsydda uppgörelsen.

- Hur skulle du som entreprenör vilja vidareutveckla APSE?  

- Jag tycker att alla bolag ska ha samma avtalsgrund, ABSE 09, det underlättar mycket! Det är nyttigt både för mig och tjänstemännen jag möter att det blir tydligt att det är ett avtal med ömsesidiga åtaganden.  

- Hur skulle du som APSE-kommittémedlem vilja vidareutveckla APSE och/eller APSE-kommittén? 

- Se föregående fråga, som sagt, det finns effektivisering kvar att hämta om alla använder systemet. Där tror jag att vi måste vara ödmjuka inför att det tar tid innan varenda människa i branschen ser med självklarhet på detta.  Sedan har jag noterat att de mindre bolagen och sågverken inte känner sig riktigt hemma i APSE-mallarna. Formuleringarna i mallarna är lite ”bolagstunga”.  Bland de något mindre kunderna är entreprenör och kund mer likställda så då använder man hellre bara ABSE 09 plus ett kontrakt. Det är nog svårt att komma ifrån att den lilla entreprenören väger lätt gentemot den stora bolagskunden, men jag ser en risk för att entreprenören blir den ”passiva” parten i den delen av avtalet, i o m mallarnas formuleringar.

Nyheter

2021-10-28

PREMIÄRUTBILDNING GENOMFÖRD

Den 21:a oktober genomfördes den första digitala APSE-utbildningen. - En lyckad premiär, säger kursledaren Anders Mörk.

Läs mer...

2021-10-22

APSE-kurs skogsvård 15 februari 2022

Digital utbildning skogsvård Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2021-09-28

APSE-kurser hösten 2021.

Webbaserad teoriutbildning samt digitala utbildningar för drivning och skogsvård. Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...