Status APSE 2012 - intervju Daniel Stridsman

APSE har funnits ett tag i branschen och det är intressant att höra lite om hur olika aktörer använder sig av APSE och ABSE 09 idag. Vi ringde  och pratade med Daniel Stridsman som i våras tillträtt som distriktschef hos Holmen Skog i Vimmerby. 

 

- Vad är status för APSE hos Holmen Skog idag? Hur används APSE och hur fungerar det?

   - Holmen Skog använder ABSE09 och APSE-mallarna i hela organisationen idag. Innan vi införde systemet hade vi ju en arbetsgrupp som bearbetade mallarna så att de passar vår organisation bra. Vi använder avtalssystemet helt i drivning, och delvis inom skogsvård- och bränslesidan.  Jag tycker att APSE fungerar mycket bra. Det är förstås en balansgång att å ena sidan ha så enhetliga avtal som möjligt i Holmen Skog och att samtidigt ha kvar möjligheter till specifik anpassning för det enskilda distriktet. Jag försöker dock att slå vakt om enhetligheten hos oss och vi gör så få avsteg från ABSE 09 som möjligt.

Är det något kring APSE som du tycker är särskilt bra?  

   - Hela arbetet med APSE har hjälpt oss att ensa och strukturera våra avtal. ABSE 09 gör också att vi successivt ensar hela vår bransch; uppgörelsen blir tydligare och proffsigare och parterna lär sig vilka konsekvenser olika handlande får. Den stora styrkan med regelverket är att det tagits fram av och accepterats av ”båda parter” vilket gör att när vi väl hamnar i förhandlingsläge så är spelplanen redan klar och känd, vilket underlättar.

Vad är svårt?  

   - Jag upplever ibland att det fortfarande finns entreprenörer och tjänstemän som inte vet vad som står i avtalet. Även om det inte är meningen att man ska kunna t e x ABSE 09 utantill så önskar jag att alla skaffar sig en grov kännedom om innehållet. Sen kan jag ibland känna - även om jag förstås inte önskar någon att hamna i en tvist - att jag skulle vilja ha några prejudikat att luta mig mot så man vet hur ABSE09 faktiskt tolkats i "skarpt läge".

- Hur skulle du vilja vidareutveckla APSE?  

   - Kopplat till ovanstående önskan så skulle jag gärna diskutera med andra som använder APSE om hur man tänker kring vissa begrepp och situationer. T e x funderar jag på vad ”tillräcklig brandskyddsutrustning” som det står om i ABSE 09 innebär. Vi har skapat en definition inom Holmen Skog, men jag tror att fler sitter med liknande funderingar som vi skulle kunna diskutera och kanske tydliggöra gemensamt. Stillestånd är ett annat sådant område. Det viktiga tror jag generellt sett är att inse att dokumentet inte är statiskt, utan levande och hela tiden kan förbättras. Det som är bra kan alltid bli bättre.

Nyheter

2021-10-28

PREMIÄRUTBILDNING GENOMFÖRD

Den 21:a oktober genomfördes den första digitala APSE-utbildningen. - En lyckad premiär, säger kursledaren Anders Mörk.

Läs mer...

2021-10-22

APSE-kurs skogsvård 15 februari 2022

Digital utbildning skogsvård Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2021-09-28

APSE-kurser hösten 2021.

Webbaserad teoriutbildning samt digitala utbildningar för drivning och skogsvård. Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...