Nytt X-jobb på G - Hur går det, Carl...?

Carl arbetar redan som produktionsledare på Mellanskog, så han har verkligen goda chanser att använda sina yrkeserfarenheter i examensarbetet och tvärtom. Vi ringde upp och ställde några frågor; 

- Hej Carl, hur går det för dig med ex-jobbet om apse? 

      - Tack, det går bra! Jag är väldigt glad att få möjligheten att skriva ett ex-jobb om något som utvecklar och underlättar samarbetet mellan entreprenadföretagen och uppdragsgivarna. I mitt arbete som produktionsledare på Mellanskog så har jag sett hur genomtänkta avtal kan minska risken för missuppfattningar. Bra avtal ger en win-winsituation.

 

- Kan du berätta lite om din studie; vad ska du undersöka och hur har du valt att gå tillväga? 

      - Jag har fått i uppdrag av apse-kommittén att undersöka vilken genomslagskraft apse har haft sedan det infördes, vilka vinster det innebär för organisationerna att använda apse och hur organisationerna har anpassat avtalsmallen för att den ska passa in i just deras verksamhet.

 

Intervjuar du fler än bara de som är med i apse-kommittén? T ex sågverk eller kyrkan..? 

      - Avgränsningarna är satta till intervjuer med medlemmar i apse-kommittén, alltså skogsföretag/föreningar samt SMF som representant för entreprenadföretagen.

 

- Vem har du som handledare?  

      - Min handledare på SLU är forskare Denise McCluskey och på Skogforsk är det Niklas Fogdestam som också är sekreterare i apse-kommittén.

 

- När beräknar du att du är klar? 

      - Den 6 november ska jag ha en muntlig redovisning för apse-kommittén på årsmötet.

 

- Kan du redan nu avslöja någon oväntad upptäckt som du gjort? 

      - Hehe, just nu vill jag få tag på och boka in intervjuer med de som ska vara med i studien så får jag sammanställa eventuella slutsatser av dessa senare, men jag är ganska säker redan nu på att sätten att använda apse skiljer sig i alla deltagande organisationer.

 

Vi ser fram emot att få veta mer om resultaten från Carls studie. Rapport kommer här på hemsidan förstås.

Nyheter

2021-10-28

PREMIÄRUTBILDNING GENOMFÖRD

Den 21:a oktober genomfördes den första digitala APSE-utbildningen. - En lyckad premiär, säger kursledaren Anders Mörk.

Läs mer...

2021-10-22

APSE-kurs skogsvård 15 februari 2022

Digital utbildning skogsvård Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2021-09-28

APSE-kurser hösten 2021.

Webbaserad teoriutbildning samt digitala utbildningar för drivning och skogsvård. Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...