Nästa kurs hålls i Umeå den 11 november 2015

Nästa kurs i Allmänna Bestämmelser för Skogsentreprenad (ABSE09) hålls i Umeå den 11 november 2015. Vid kursen medverkar Viveka Beckeman, chefsjurist på Sveaskog, Anna Björk från SMF Skogsentreprenörerna och Malin Sääf från Skogforsk.

Nyheter

2021-10-28

PREMIÄRUTBILDNING GENOMFÖRD

Den 21:a oktober genomfördes den första digitala APSE-utbildningen. - En lyckad premiär, säger kursledaren Anders Mörk.

Läs mer...

2021-10-22

APSE-kurs skogsvård 15 februari 2022

Digital utbildning skogsvård Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2021-09-28

APSE-kurser hösten 2021.

Webbaserad teoriutbildning samt digitala utbildningar för drivning och skogsvård. Läs mera under fliken UTBILDNING

Läs mer...

2020-06-26

Ny sida för ABSE 09

ABSE 09 är flyttad till en sida under Allmänna bestämmelser.

Läs mer...