Kurstillfällen under 2016

På grund av för få anmälda till flera av årets kurstillfällen är det endast ett kurstillfälle som genomförts.

Den 9 november deltog 20 personer på ABSE-kursen i Karlstad.

Än så länge finns inte några planerade kurser för 2017. Den 23 november håller APSE-kommittén årsmöte och då vi planerar inför kommande kursupplägg.

Nyheter

2018-03-22

Gör exjobb om avtalen i entreprenadskogsbruket

Vi söker dig som studerar ekonomi, juridik eller skog på högskola eller universitet och vill hjälpa oss att undersöka hur avtalen mellan skogsbrukets beställare och entreprenörer fungerar i praktiken.

Läs mer...

2018-03-01

ABSE-kurser med inriktning mot drivning

Under april-maj hålls kurser i ABSE09 med inriktning mot drivning i Norrköping, Umeå och Luleå.

Läs mer...

2017-12-19

ABSE09-kurs i Uppsala 16 februari

Den 16 februari hålls kurs i ABSE 09 i Uppsala. Kursen har inriktning mot skogsvård. Läs mer och anmäl dig på skogforsk.se!

Läs mer...

2017-10-09

Kurser 25 och 26 oktober

Den 25 och 26 oktober hålls ABSE09-kurser i Hammarstrand.

Läs mer...