Kurstillfällen under 2016

På grund av för få anmälda till flera av årets kurstillfällen är det endast ett kurstillfälle som genomförts.

Den 9 november deltog 20 personer på ABSE-kursen i Karlstad.

Än så länge finns inte några planerade kurser för 2017. Den 23 november håller APSE-kommittén årsmöte och då vi planerar inför kommande kursupplägg.

Nyheter

2018-11-22

Många deltagare i årets utbildningar

Under 2018 har ABSE-utbildningar genomförts på 5 olika platser. Totalt har 104 personer deltagit i utbildningarna.

Läs mer...

2018-11-12

Två examensarbeten påbörjade.

Två intressanta examensarbeten som tillför ny kunskap.

Läs mer...

2018-09-11

ABSE-kurs drivning hösten 2018

ABSE-kurs i Gävle den 2 oktober.

Läs mer...

2018-03-22

Gör exjobb om avtalen i entreprenadskogsbruket

Vi söker dig som studerar ekonomi, juridik eller skog på högskola eller universitet och vill hjälpa oss att undersöka hur avtalen mellan skogsbrukets beställare och entreprenörer fungerar i praktiken.

Läs mer...